Missie 

In onze StisamO-scholen ontwikkelen kinderen zich in een veilige en plezierige omgeving tot evenwichtige, zelfstandige mensen in onze samenleving. Ons doel is om kinderen intellectueel, sociaal-emotioneel en fysiek voor te bereiden op het vervolgonderwijs; met een flinke dosis zelfvertrouwen dus en met goede sociale vaardigheden.

Een brede talentontwikkeling van leerlingen is onze centrale doelstelling. Dat betekent aandacht voor cognitieve, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Het individuele kind in zijn uniciteit is daarbij altijd vertrekpunt. 

Kernwaarden
De kernwaarden van StisamO zijn als volgt samen te vatten: 
1. Kindgericht
2. Maatschappijgericht
3. Opbrengstgericht
4. Toekomstgericht

Zij komen tot uitdrukking in onze visie en geven richting aan de manier waarop we in onze dagelijkse praktijk handelen en aan hoe we met elkaar om willen gaan.