Over StisamO

StisamO staat voor Stichting Samenwerkingsbestuur katholiek en openbaar onderwijs in Overbetuwe. De stichting bestaat sinds 1 augustus 2005 en bestuurde tot voor kort zeven basisscholen: een katholieke basisschool en zes openbare basisscholen.

Voordat StisamO bestond, vielen de vijf openbare basisscholen De Esdoorn, De Meander, De Klimboom, De Okkernoot en Stap voor Stap onder het bevoegd gezag van de gemeente Overbetuwe. De katholieke basisschool Sam-Sam, die in 2001 ontstaan is uit een fusie van een katholieke en openbare basisschool, had toen nog een eigen stichtingsbestuur. 

In 2005 is het openbaar onderwijs op afstand gezet van de gemeente Overbetuwe en ondergebracht bij StisamO. Met het op afstand zetten van het openbaar onderwijs kreeg het nieuwe bestuur de gelegenheid om zich echt uitsluitend te richten op het onderwijs en op de belangen van de scholen. Gelijktijdig met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs werd Sam-Sam ondergebracht bij StisamO. Het bestuur van Sam-Sam fuseerde in feite met het bestuur van het openbaar onderwijs, onder het motto “samen staan we sterker”.

In 2006 heeft StisamO een zevende basisschool gesticht: De Zonnepoort in Elst (wijk Westeraam).

Sinds 1 augustus 2015 is basisschool De Meander te Driel gefuseerd met basisschool Het Drieluik van SKO Batavorum. Dit heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe basisschool in Driel, De Kameleon. Deze school valt onder het bestuur van SKO Batavorum. 

StisamO kent een verscheidenheid aan scholen. Elk met een eigen gezicht, maar wel met elkaar verbonden door een gezamenlijke missie en visie.