Aanmelden

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn, ook al is dat nog niet verplicht. Als uw kind 5 jaar wordt, is het volgens de Nederlandse wet leerplichtig. Dat betekent dat hij of zij naar school moet. Deze verplichting gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand nadat uw kind 5 jaar is geworden.

De leerplicht geldt voor alle kinderen in Nederland, ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor nieuwkomers zoals vluchtelingen.  De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of leerplichtige kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan. Er zijn enkele uitzonderingen op de leerplichtwet.

Wij stellen het op prijs in een persoonlijk gesprek kennis te maken. Tevens kunt u dan de school bezichtigen. Om een reëel beeld van de praktijk van alle dag te kunnen schetsen vinden intakegesprekken bij voorkeur onder schooltijd plaats. Om een afspraak te maken kunt u per mail of telefonisch contact opnemen met de school van uw keuze.